Seneste:
IQ og tvillinger: 
Er tvillinger mindre kloge end enkeltfødte ? 
Det danske tvillingeregister siger nej. 

Danmark var vært for International kongres for tvillingestudier 
i juli 2004

Danmark var i sommeren 2004 vært for den 11. internationale kongres for tvillingestudier, ICTS 2004 i dagene  2.- 4 juli.
Flere hundrede tvillingeforskere og andre tvillingeinteresserede kom til Odense, hvor Det Danske Tvillingeregister under Syddansk Universitet lagde hus til det store opbud af specialister og entusiaster. 
Kongressen finder sted igen om tre år ( 2007), men endnu er landet ikke fastlagt.

Her er enkelte highlights fra dagene.

Tvillinger og afhængighed:
Tvillinger kan være så afhængige af hinanden, at der ofte opstår psykosomatiske sygdomme, når tvillingerne ikke trives. Især mindre tvillinger er afhængige af hinanden i større eller mindre grad, men heldigvis aftager det, når de har overstået den sene pubertet.

De konflikter, tvillinger har internt, gøres til genstand for forhandlinger hele tiden. Man fordeler vennerne, oftest har de enæggede har en fælles ven, mens de tveæggede har forskellige bedstevenner. Bedstevennerne er vigtige, når man nærmer sig pubertet, og tydeligvis mest vigtige for piger, hvorimod drengetvillinger kan dele venner.

Fødselsrækkefølgen er også vigtig, men hvilken vægt familierne selv lægger på hvem der er født først, har størst betydning for deres udvikling. engelsk forsker og mor til 20 årige enæggede fortalte ikke tvillingerne om deres rækkefølge, før de blev tyve år og da troede de, den var omvendt. Hun undersøger pt. andre familiers erfaring med dette.

Tvillinger og skole
Der er store forskelle på 6- 8-årige tvillinger i forhold til singlebørnene, så store at de overrasker og giver anledning til, at lærerne skal holde lidt mere øje med tvillinger ved skolestarten. Der er også forskel på enæggede, tveæggede og pige/dreng tvillinger. De klarer sig ikke så godt som enkeltfødte, men forskellene udjævnes senere. Særligt de præmature har sværere ved at koncentrere sig ( halvdelen af alle tvillinger er født for tidligt).

Den sproglige udvikling er der særlig fokus på, for tvillinger halter bagud de første mange år, her særligt drengetvillinger.

Foråret 2003 - tvillinger over 70 år interviewes for at kortlægge, hvad der får os til at ældes forskelligt.

Tidligere kongresser:
Den tiende Internationale Kongres for tvillingestudier
London 4.-7. juli 2001
(referat)

 Over 350 deltagere mødtes fire intensive dage på Imperial College i det stegende hede London for at diskutere og få nye oplysninger om tvillinger, trillinger og andre flerlinger.

Meget højt på dagsordenen var prioriteret, hvad det koster samfundet, at så mange flerlinger fødes som resultat af en barnløshedsbehandling, der er løbet løbsk. Stigningen i antallet bliver ligefrem kaldt en epidemi og medfører en voldsom stigning i antallet af for tidligt fødte, antallet af børn født med for lav fødselsvægt og antallet af børn med Cerebral Parese.

På dagsorden var også tab af medtvillingen, det etiske i fosterreduktioner, forskning i kræft og sukkersyge og skizofreni med tvillinger som forskningsobjekter, samt en meget stor del for forældre og socialt interesserede i tvillinger, hvor man diskuterede omkostninger for flerlingefamilier, gode og dårlige eksempler på trillinger, firlinger og femlinger og i øvrigt enedes om et mere udbygget samarbejde på verdensplan.

 Læs fra kongressen i 2001 ( citat kun tilladt med kildeangivelse)
De fulde artikler kan læses på www.tvilling.net, hvis man er medlem.

1.      Behandlingerne mod barnløshed er løbet løbsk verden over

2.      Omkostningerne er for store ved flerfold fødsler for alle parter

3.      Alle tvillinger forløses ved kejsersnit om ti år

4.      Tab af medtvilling kan bearbejdes med kunst

5.      Forældres tab af den ene tvilling (trilling, firling) under graviditet undervurderes

6.      Anoreksi hos tvillinger

7.      Tvillinger i  psykoanalytisk behandling

8.      Selv enæggede tvillinger benytter forskellige metoder i læreprocessen (Kommer senere)

10.  Ny undervisningsside for lærere, forældre og tvillinger selv

Behandlingerne mod barnløshed er løbet løbsk verden over:
Antallet af såvel tvillinge-, som især trillinge- og firlingefødsler stiger eksplosivt i disse år som følge af lidt for succesfulde barnløshedsbehandlinger. Samtlige indlægsholdere på den 10. internationalekongres for tvillinge- og flerlingestudier advarede mod den ukontrollerede stigning og opfordrede især de private fertilitetsklinikker til at holde igen af hensyn til alle parter.
Langt fra alle lande har restriktioner eller retningslinier for, hvor mange æg man må sætte op, og hvor mange mikroinseminationer man må lave på æg, der er udløst efter hormonbehandling. Desuden er det i nogle lande meget nemt at komme til de hormonpiller, der kan tages uden recept, og som gør, at kvinderne pludselig udløser ”for mange” æg, der befrugtes. Især de forløb, der indebærer behandling med hormoner er skyld i de mange flerfoldfødsler.
- Det er direkte uetisk at sætte flere æg op end to, lød det gentagne gange, og fosterreduktion må aldrig blive en metode til at klare for mange befrugtninger med.
(Bemærk at citat kun er tilladt med kildeangivelse)  
Tilbage til artikeloversigt

Omkostningerne er for store ved flerfold fødsler for alle parter
Det er ikke kun forældre, der lider under de mange flerfoldgraviditeter og fødsler. Det rammer også hele sundhedssystemet og undervisningssystemet. Spørger man alle parter om de mange tril-fir- og femlinger er både de følelsesmæssige og økonomiske omkostninger værd, er svaret et klart nej fra størsteparten af de tilstedeværende på den 10. internationale kongres for tvillinge- og flerlingestudier: At blive gravid med et uventet højt antal fostre, er for det første et chok for forældrene, der skal tage stilling til alle de usikkerhedsmomenter der ligger i eventuelt at skulle føde flere end eet barn. Chancen for at graviditeten forløber gnidningsløst er meget lille, og oven i kommer overvejelserne om fosterreduktioner. Sundhedssystemet har øgede omkostninger ikke alene til behandlingen før fødsel, men så sandelig også til efterbehandlingen, hvor mange oplever at være indlagt på oveni købet forskellige hospitaler med forskellige børn i længere perioder. Der er en øget risiko for for tidlig fødsel, for lav fødselsvægt og for udvikling af Cerebral Parese, og endelig er der alle de perinatale omkostninger når børnene skal følges stort set fra de kommer ud af hospitalet til de er voksne, fordi så mange følgevirkninger opstår.
(Bemærk at citat kun er tilladt med kildeangivelse)

Tilbage til artikeloversigt

Alle tvillingefødsler forløses ved kejsersnit om ti år
En af Israels førende obstetrikere, Dr. Isaac Blickstein forudsiger at alle flerlingefødsler, herunder også tvillingefødsler vil blive forløst ved kejsersnit om kun ti år.
Det skyldes først og fremmest risikoen for komplikationer undervejs, men også kvindens ønske om at blive fritaget for smerter og utryghed ved vaginal fødsel.
Dette kontroversielle synspunkt bragte sindene i kog blandt deltagerne i den tiende internationale kongres for tvillinge- og flerlingestudier, fordi en del fremmødte mente, at årsagerne snarere lå i lægernes manglende rutine med at gennemføre risikofødsler vaginalt, end de lå i ønsket fra mødrenes side.
Også i Danmark foregår der markant flere kejsersnit ved risikofødsler ( hvilket alle flerlingefødsler rubriceres som), og danske læger har for nylig overvejet som hovedregel at forløse ved planlagt kejsersnit, såfremt der er tale om bare en af tvillingerne i sædestilling eller tværleje.
(Bemærk at citat kun er tilladt med kildeangivelse)

 Tilbage til artikeloversigt

Tab af medtvilling kan bearbejdes med kunst
- Enhver berøvelse af liv efterlader ufærdige gøremål. Kunstnere og terapeuten Colin Caffel mistede for 15 år siden sine to tvillingesønner, og har siden da brugt sin kunst til at komme igennem tabet.
Han har i en årrække arbejdet for Elisabeth Kübler-Ross med gestaltideer i forskellige workshops.
især ler og collager har været vejen til at komme videre, ikke alene for ham, men også for mange af dem, der har søgt terapi for at komme over et tab.
Leret giver mulighed for at skabe  fornemmelsen af at røre ved den afdøde, tale til vedkommende med hænderne og samtidig tale med ord til genstanden. Det meget fysiske ved ler formidler for nogle følelserne langt bedre end den samtale man måtte føre med den afdøde.
Især dødsfald, der er sket før tid eller som ikke accepteres af kulturelle grunde (fx selvmord) frembringer følelser, som spænder over en meget bred vifte.
- Vrede har for eksempel en meget mere fremtrædende rolle, end jeg havde troet, når det drejer sig om tvillinger. For ikke alene mister man de to mennesker, man mister også den forbindelse, de havde mellem hinanden, og det føles nærmest som at miste tre, siger Colin Caffel
(Bemærk at citat kun er tilladt med kildeangivelse)
Tilbage til artikeloversigt

Anorexi hos tvillinger
- Mens alle børn skal lære at løsrive sig fra forældrene,  står tvillinger overfor en dobbelt udfordring, fordi de også skal løsrive sig fra deres medtvilling. Denne opgave er særlig vanskelig for enæggede tvillinger, og jeg tror, at anoreksi (anorexia nervosa) optræder som et forsøg på at undgå denne adskillelse: Ved at søge tilbage i tiden og prøve igen at befinde sig på børnestadiet kan man opnå en tilstand hvor rivalisering, misundelse og forskelligheder kan fornægtes eller i det mindste negligeres.
Denne konklusion er psykoterapeuten Patricia Marsden nået frem til. Som terapeut på St. George Hospitals afdeling for spiseforstyrrelser har hun mødt overraskende mange tvillinger med spiseforstyrrelser, og en af hendes hovederfaringer er, at en vellykket behandling kræver to meget adskilte forløb: Patienterne skal hver for sig have mulighed for at bearbejde deres problemer uden hele tiden at referere til den anden, og det synes overordentlig vigtigt, at man ligefrem adskiller patienterne på hver deres behandlingssted for at fremme processen.
- Alle enæggede tvillinger bliver jo ikke anorektiske, så hvorfor bliver nogen ?
- Jeg tror, der er ledetråde at hente i, hvordan forældrene behandler deres børn. Det kan være svært for forældre at forholde sig til to. Man skal på en måde kunne sætte sig i deres sted, smyge sig ind i deres identitet, og hvordan kan du gøre det, når der er to, der ligner hinanden så meget ? Man kan også rejse spørgsmål om, hvor meget forældrene adskiller tvillingerne inde i deres egne hoveder – giver de dem separat tid, taler de enkeltvis til dem ? Mange forældre idealiserer også tvillingeskabet. Tvillinger bliver set på som dele af en helhed, en enhed. Rivalisering og konflikter bliver afvist, og nærmest fornægtet.
(Bemærk at citat kun er tilladt med kildeangivelse)  
Tilbage til artikeloversigt

Tvillinger i psykoterapi
Tvillingeskabet overses ofte af behandlere
. Dentprimære fokus i tvillingeforskning har altid været på tvillinger som et biologisk fænomen, på hvordan man klarer medicinske problemstillinger omkring graviditet og fødsel, og på tvillinger som forskningsobjekt, fordi de kan sige så meget om arv og miljø. Selve tvillingeskabet har fået meget lidt opmærksomhed, og de allerfleste terapeutiske modeller er bygget op omkring erfaringer med enkeltfødte.
- Der er en tendens blandt tvillinger til at betragte sig selv som et par og til hellere at henvende sig til hinanden for at få hjælp til at bearbejde følelsesmæssige forhold end at henvende sig til forældrene. Tvillinger er imidlertid ikke en tilstrækkelig udviklet enhed på samme måde som mor-barn-parret og som det velfungerende forældrepar er.  Vel yder de særlig støtte og nærhed til hinanden, men tvillingerne er begge umodne og ude af stand til at fungere som moden støtte.

- Hver tvilling har desuden et unikt forhold til forældrene, og det er nødvendigt for forældrene at bryde ind i tvillingeforholdet, så hver tvilling kan udvikle en sikker fornemmelse af egen individuelle identitet. Hvis forældrene ikke gør dette, levner det ikke andet alternativ for tvillingerne end at bruge hinanden som udviklende elementer. Adskillelse betragtes da som en trussel mod tvillingeforholdet, og slutresultatet er en tilstand af fastlåst følelsesmæssig udvikling, hvor tvillingerne bliver bundet til hinanden i en fælles identitet.
- Min fornemmelse er, at psykologer eller psykoterapeuter ikke tænker særlig meget over tvillingeaspektet, siger Alison Macdonald psykolog og underviser ved det britiske universitet City University. -  Det er, som om de siger: Du er kommet her som enkeltperson, og her behandler vi enkeltindivider, ikke en hel familie eller andre familiemedlemmer.
- Der er en modstand mod at tage dette ind i rådgivningen. Den modstand fører nogen gange til, at tvillinger slet ikke fortæller, at de er tvillinger, alene fordi de har en fornemmelse af, at det ikke vil blive tillagt særlig værdi. Det føles faktisk som lidt af en irritation, at nogen gør opmærksom på, at de er tvilling.
- Det svære for terapeuten er, at der ikke findes materiale om, hvilken betydning tvillingeskabet har, ligesom det er svært at gennemskue tvillingernes indbyrdes forhold. De er så forskellige og varierer fra at være dominerende til eftergivende til at være en lang række af variationer over dette, og derfor er det ikke let tilgængeligt for behandleren. Man må arbejde med, hvad patienten kommer med, siger Alison Macdonald.
(Bemærk at citat kun er tilladt med kildeangivelse)
Tilbage til artikeloversigt