DNA-TEST

Hvad er en DNA test ?
Kan man få en DNA test i Danmark ?
Hvorfor er det nødvendigt med en DNA test ?
Typebestemmelse uden DNA 
Hvor sikker er DNA test ?
Samarbejdet med Dansk Tvilling Test
Nyt :Interview med Lillian Skibsted, Dansk Tvilling Test

Hvad er en DNA-test:
Den mest præcise måde at fastslå, om to mennesker er enæggede eller tveæggede, er at benytte en DNA test.
Hver menneske har sin helt egen genetiske kode lagret i 46 kromosomer, hvor halvdelen kommer fra moderen og den anden halvdel fra faderen.
Enæggede tvillinger har næsten 100% fælles DNA, mens tveæggede, som jo egentlig "bare" er søskende, der er født på samme tid, har 50 % fælles.

En sammenligning af DNA molekylerne kan med stor sikkerhed afgøre, hvordan to personer er biologisk beslægtede.
En test kan tages enten med en blodprøve eller med et mundskrab på en vatpind. Blodprøven er i sidste ende den sikreste, men flere firmaer tilbyder test, hvor man benytter mundskrab.
En DNA-test er imidlertid temmelig dyr og bruges derfor som regel kun i forbindelse med forskning. En DNA-prøve er således ikke noget, der tilbydes rutinemæssigt på alle fødesteder i Danmark.   

tilbage til top

Er det muligt at tage en DNA prøve i Danmark ?
Ja , det er muligt at få taget en DNA test her i Danmark:
Fire danske firmaer (pr.1.7.2002) tilbyder DNA-test.
De tre sender prøven til amerikanske laboratorier og foretager i øvrigt også faderskabstest.
Det fjerde firma foretager laboratorieanalysen i Danmark og har specialiseret sig i fastslåning af tvillingetypen.
Dansk Tvilling Test  undersøger 15 områder på 15 forskellige kromosomer. Disse 15 områder er udvalgt som områder, der er unikke for det enkelte menneske. Undersøgelsen giver derfor høj information om slægtsforhold.
Testen udføres i Danmark og dette medfører at Dansk Tvilling Test kan overvåge kvaliteten igennem hele forløbet af analysen.
Testens kvalitet er på samme høje niveau, som ved retsgenetiske undersøgelser.
Prøven foretages i Danmark, og derfor slipper man for at sende blodprøve eller vatpinde med mundskrab over Atlanten, hvor man hidtil stort set kun har kunnet få DNA test.

Tvillinger.com vil ikke lægge skjul på, at vi anbefaler den danske test, dels fordi den udføres herhjemme, dels fordi firmaet har specialiseret sig i flerlinger.
Dansk Tvilling Test
samarbejder med Nordisk Tvilling net, og det betyder en væsentlig reduktion i prisen på en DNA test for medlemmer.
Læs mere på Nordisk Tvillingnet eller nedenfor

tilbage til top

Hvorfor er det nødvendigt med en DNA test ?

Tvillingerne og forældrene:
For tvillingerne er det primært vigtigt for at kunne svare på spørgsmålet Hvem er jeg. Hver eneste individ bør være i stand til at kunne identificere sig selv for at kunne differentiere sig fra sine omgivelser. Dette synes særlig vigtigt for enæggede og tveæggede, der ligner hinanden meget: 

Jeg mener, at jeg er en enægget tvilling, min søster er i tvivl. Nogle mener, at vi ligner hinanden vildt meget, andre spørger om vi er søskende eller veninder….. Alle spørger jo om det, og det virker nogle gange lidt fjollet, at vi giver forskellige svar. Egentlig synes jeg også, at det er lidt ringe, at vi ikke ved det og ikke kan få foretaget en DNA..(fra tvillinger.coms brevkasse) 

Forældre kan bruge oplysningen til bedre at iagttage og forstå forskelligheder i vækst og psykomotorisk udvikling. Visheden kan også have betydning for, hvordan de vil behandle deres tvillinger under opvæksten. Tvillingetypen alene bør aldrig komme til  at diktere, om man vælger at skille børnene eller holde dem samlet, når de begynder i institution og skole, men for nogle kan typen være vejledende i forhold til beslutningen. Tvillingetypen kan f. eks. forklare handlingsmønstre og afhængighed hos børnene, og en korrekt information til lærere og klassekammerater kan påvirke, hvordan de opfatter det enkelte barn.

Andre forældre siger, at dét at kende tvillingetypen ikke vil påvirke deres måde at behandle børnene på, for de betragter dem under alle omstændigheder som to selvstændige individer. Desværre gør omgivelserne det ikke altid, og flere end ét forældrepar til enæggede har omhyggeligt bekendtgjort, at der var tale om tveæggede tvillinger for at undgå, at omgivelserne hele tiden sammenlignede de to og opfattede dem som en enhed.

Endelig bliver forældre tit spurgt om typen, og de kan komme i forlegenhed, hvis de ikke selv kender svaret. Hvis man vil være gravid igen, betyder det noget for mødrene at kende typen, for der er en øget chance (eller risiko om man vil) for at få tvillinger igen, hvis man én gang har fået tveæggede. 

Medicinsk og forskningsmæssigt

Voksne tvillinger (og andre flerlinger) er også selv meget interesserede i at kende deres type, og oftere og oftere begrunder de dette i lægelige forhold. Det handler om arvelige sygdomme, forskellig måde at ældes på, uens udvikling på grund af sygdomme, og om akutte spørgsmål som blodtransfusion og organtransplantation.

Men allerede ved fødslen er der medicinske årsager til, at man bør bestemme typen: Der er en høj dødelighed ved flerlingegraviditeter og fødsler, og hvis en eller flere af det nyfødte sæt flerlinger dør i løbet af de første dage, vil muligheden for at bestemme typen være tabt for evigt. Bliver der senere fundet anormaliteter i en eller flere af de overlevende, kan en forkert angivelse af tvillingetypen få alvorlige medicinske konsekvenser.

Netop fordi tvillingegraviditeter er risikofyldte, bør man tilstræbe at bestemme antallet af fosterhinder og moderkager allerede i fostertilstanden. Enæggede, der deler både den ydre og den indre fostersæk, kan risikere, at en af navlesnorene vikler sig omkring den andens hals, ligesom enæggede, der deler blodtilførslen fra moderkagen, kan risikere at udvikle tvilling-til-tvilling-transfusionssyndromet, hvor tilførslen af blod er ulige fordelt. Hvis man kender disse tilstande tidligt, vil man bedre kunne følge graviditeten og gribe ind, når noget livstruende melder sig.

tilbage til top

Typebestemmelse uden DNA
Man kan bestemme tvillingetypen uden at benytte DNAtest, men det er selvfølgelig ikke 100 % sikkert.
Se her, hvordan du gør.
Se her diagram for, hvordan de to typer opstår:
(Det tager lidt tid at hente diagrammerne ned)

tilbage til top

Sikkerhed:
Tvillinger.com afstår fra at bedømme, om den ene DNA-test er sikrere end den anden. Alle taler om sikkerhed på 99,999 %.
Vi har dog helt klart valgt kun at anbefale den danske test og gør det, blandt andet fordi vi ikke tror, det er lige sikkert at bruge de amerikanske laboratorier:
Formanden for ISTS , det Internationale Societet for Tvillingestudier, Louis Keith og hans bror, medformanden, Donald er et godt eksempel:  I 41 år opfattede han og hans bror sig som tveæggede på baggrund af moderens oplysninger. Brødrene fik en dag foretaget to DNA test på forskellige amerikanske laboratorier af den type, der tilbydes via postordre.
Den ene fastslog, at de var tveæggede, den anden, at de var enæggede.
Ved en blodprøve blev det senere fastslået, at de var enæggede.
Døm selv.
Klik her for at se billedet af de to mænd. Det tager lidt tid at hente billedet ned.

tilbage til top

 Samarbejdet med Dansk Tvilling Test

Nordisk Tvillingnet har valgt at forhandle Dansk Tvilling Test fordi:

 • testen foretages i Danmark – man skal ikke sende vatpinde mv. til USA med risiko for postforsinkelser mv.

 •  sikkerheden for et rigtigt resultat er væsentlig højere end i de øvrige test, der er på markedet

 •  man kan vælge mellem at lade sig teste med mundskrab på vatpind eller en rigtig blodprøve (blodprøve er det mest sikre for typebestemmelsen)

 • testfirmaet koncentrerer sig udelukkende om tvillinger (flerlinger)

  Vi er glade for at kunne give medlemmer af Nordisk Tvillingnet samt medlemmer af Freja Flerlingeforeningen Danmark dette tilbud:
  Normalpris: 
  2600.- kr
  Særpris for medlemmer af af Nordisk Tvillingnet eller Freja:
   2340.-kr

  Du sparer også penge ved at melde dig ind i Nordisk Tvillingnet for at få testen billigere.
   Medlemskabet koster kun 150 kroner og giver dig desuden adgang til de lukkede medlemssider med bl.a. et vigtigt artikelarkiv.
  Gå direkte til bestillingssiden
  Gå til tilmeldingssiden for Nordisk Tvillingnet

  tilbage til top

Interview med Lillian Skibsted, Dansk Tvilling Test
(artikel lånt af Norsk Tvillingforeldreforening)

Tekst og foto: Anette Haugen

DNA-test bliver brugt som fødselsdagsgave

Hvordan ser du forskel på dem? De er enæggede, er de ikke? Mange forældre til tvillinger af samme køn er dødtrætte af at få disse spørgsmål. Det er muligt at DNA-teste sine tvillinger for at få klart svar, men relativt få benytter sig af muligheden. 

"Er jeres tvillinger enæggede eller tveæggede?" Mange naboer, venner, familie og nysgerrige fremmede er stærkt optaget af dette, når det gælder tvillinger af samme køn, som ligner hinanden. De, som ser ud til at være mindst optaget af zygositeteten, som det hedder, er børnenes forældre. De har gerne en vis fornemmelse af tvillingetypen og synes ikke det spiller så stor rolle.

Lillian Skibsted er gynækolog og ultralydsekspert og har i nogen år tilbudt Dna-testning både til danske og norske tvillinger. Hun startede denne typebestemmelse i firmaet Dansk Tvilling Test , fordi hun ofte fik spørgsmål og følte, at efterspørgslen var stor. Imidlertid har den være meget mindre end forventet. Faktisk er det temmelig sjældent tvillingforældre, der tester deres børn, det er de voksne tvillingerne selv, som gør det. 

Kun enæggede

– Vi troede, det ville være forældrene, som ville DNA-teste børnene, men det viser sig at være tvillingerne selv som gør det, fortæller Lillian Skibsted. ­En typisk kunde ser ud til at være en kvindelig tvilling på tredive år, som vil give en DNA-test til sin søster i fødselsdagsgave. Også ældre kvinder på tres år har sendt deres DNA ind.

                      – Svaret på DNA-testen er helt sikkert, fortsætter hun. – Vi bruger faktisk endda flere punkter, end de gør i retssager. Det som sker, er at du tager et skrab i mundhulen med en vatpind, som du sender ind til analyse. Indtil nu har faktisk alle vi har undersøgt, været enæggede. De har troet, de har været det, men har villet vide det sikkert.

                      Prisen for at udføre DNA-testen i Danmark er 2600 danske kroner. Medlemmer af tvillingeorganisationer får imidlertid ti procent afslag. En link med mere information ligger på www.tvillinger.com

Hvorfor DNA-teste?

Men selv om mange tvillingforældre ikke er optaget af, om tvillingerne er enæggede eller ej, er spørgsmålet, om det har betydning at vide det?
Hvis den ene bliver alvorlig syg, kan det naturligvis være vigtigt at få konstateret zygositeten af arvelige hensyn. Enkelte specialister har desuden udtalt, at det kan være rart at vide det med tanke på, hvad slags adfærd man kan forvente af børnene i skolesammenhæng og andre steder. Ved enæggede er det en større forventning til lighed, udvikling, holdninger etc. Det er under alle omstændigheder helt op til forældrene selv om de ønsker en test.
Lillian Schibsted står for Dansk tvilling test

 Dna-tester! Gynækolog og ultralydsekspert Lillian Skibsted fra Danmark, oplever, at det er tvillingerne selv som DNA-tester sig.

tilbage til top